Pracownia teatralna

Pracownia teatralna
Głównym założeniem pracy sekcji teatralnej jest realizacja zajęć warsztatowych z członkami grupy, której wypracowuje metody gry aktorskiej wykorzystywane w sztuce teatralnej. W tym celu młodzi aktorzy uczą się poprawnej wymowy, wykonują ćwiczenia z emisji głosu, pracują nad tekstem, realizują scenki warsztatowe i wykonują ćwiczenia gimnastyczne poprawiające ich sprawność fizyczną potrzebną do prawidłowej gry aktorskiej.

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata jest miejscem zabawy, relaksu, inspiracji, terapii polegającej na dostarczaniu wrażeń zmysłowych, których źródło stanowią odpowiednio dobrane bodźce płynące z urządzeń takich jak kolumny wodne, kula lustrzana, zestaw światłowodowy, kurtyna-wodospad światłowodów, ale też dyfuzor zapachów i olejki zapachowe…

Pracownie muzyczne

Pracownie muzyczne

Działalność pracowni muzycznej opiera się na realizacji nauki gry

na instrumentach: pianinie oraz keyboardzie. Na zajęciach realizowane są między innymi takie zagadnienia jak: podstawy zasad muzyki, nauka czytania nut, ćwiczenia rytmiczne, kształcenie słuchu oraz zapoznanie z muzyką klasyczną i rozrywkową.
W ramach zajęć prowadzone są zespoły wokalne, gdzie w trakcie warsztatów uczestnicy opracowują utwory z towarzyszeniem akompaniamentu i są zapoznawani z problematyką wokalno – wykonawczą (ćwiczenia intonacyjno – emisyjne głosu, posługiwanie się mikrofonem).

Pracownia integracyjna

Pracownia integracyjna
Tworzymy dogodne warunki do realizacji szeroko pojętej integracji:
- międzypokoleniowej,
- zwiększającej szanse rozwoju,
- sprzyjającej przyswajaniu nowych umiejętności funkcjonalnych,
- umożliwiającej uczestnikom samorealizację w różnych dziedzinach życia,
- otwierającej na problemy osób z niepełnosprawnością za pośrednictwem kształtowania u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych właściwych postaw społecznych,
- realizującej ideę „równych szans”,
- znoszącej bariery i wdrażającej nowe rozwiązania podnoszące „jakość życia” osób z niepełnosprawnością uczestniczących w życiu kulturalnym i artystycznym,
- znoszącej stygmatyzację,
- przełamującej stereotypy oraz negatywne nastawienia wobec osób z niepełnosprawnością,
- realizującej zasadę wielokulturowości,
- sprzyjającej realizacji współpracy transgranicznej.

Koło TPD

Koło TPD

Koło pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością"INTEGRACJA BEZ BARIER"

- organizacja aktywnego wypoczynku
- tworzenie warunków rehabilitacji dzieci i młodzieży
- wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
- aktywizacja społeczna, kulturalna, twórcza dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
- realizacja spotkań, warsztatów integracyjnych w wymiarze międzypokoleniowym, lokalnym i transgranicznym
- podnoszenie jakości życia rodzin przez aktywizację i podnoszenie kompetencji pedagogicznych, terapeutycznych rodziców

Pracownia plastyczno - ceramiczna

 Pracownia plastyczno - ceramiczna
Zajęcia indywidualne realizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem.