Pracownia integracyjna

O pracowni

Tworzymy dogodne warunki do realizacji szeroko pojętej integracji:
- międzypokoleniowej,
- zwiększającej szanse rozwoju,
- sprzyjającej przyswajaniu nowych umiejętności funkcjonalnych,
- umożliwiającej uczestnikom samorealizację w różnych dziedzinach życia,
- otwierającej na problemy osób z niepełnosprawnością za pośrednictwem kształtowania u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych właściwych postaw społecznych,
- realizującej ideę „równych szans”,
- znoszącej bariery i wdrażającej nowe rozwiązania podnoszące „jakość życia” osób z niepełnosprawnością uczestniczących w życiu kulturalnym i artystycznym,
- znoszącej stygmatyzację,
- przełamującej stereotypy oraz negatywne nastawienia wobec osób z niepełnosprawnością,
- realizującej zasadę wielokulturowości,
- sprzyjającej realizacji współpracy transgranicznej.

W Pracowni Integracyjnej „Bez barier” realizowane są zajęcia z:
- dziećmi z grup przedszkolnych,
- uczniami szkół podstawowych,
- młodzieżą, dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością w różnym stopniu i zakresie nie realizujących obowiązku szkolnego,
- wolontariuszami,
- rodzicami,
- mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju,
- grupami międzynarodowymi w ramach współpracy przygranicznej.

Współpracujemy z:
- pedagogami,
- terapeutami,
- nauczycielami,
- studentami,
- pracowniami Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
- Harcerzami - 17 DSH Horyzonty,
- Biblioteką Publiczną w Bogatyni,
- Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni,
- Domem Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju,
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bogatyni,
- Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło w Bogatyni,
- szkołami,
- przedszkolami,
- Kołem TPD Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- grupą muzyczną „Fun Singers” z Warsztatów Pracy w Zittau,
- organizacjami społecznymi,
- Domem „DOMINO” w Zittau,
- Każdym, kto wyraża chęć wspólnego działania

Grupa integracyjna bierze udział w:
- realizacji projektów transgranicznych i krajowych,
- przedsięwzięciach artystycznych innych pracowni w charakterze odbiorców,
- życiu kulturalnym naszego miasta,
- spotkaniach integracyjnych,
- zajęciach podnoszących kompetencje uczestników w wymiarze społecznym, artystycznym,
- uroczystościach,
- akcjach charytatywnych.

Grupa Wolontariuszy uczestniczy w:
- warsztatach,
- projektach transgranicznych,
- zajęciach w grupie integracyjnej,
- festynach, wspomagając dzieci podczas zabaw, działań artystycznych,
- życiu kulturalnym i artystycznym miasta i gminy Bogatynia,
- imprezach charytatywnych,
- realizację tematycznych warsztatów,
- organizację spotkań dla grup międzynarodowych,
- wsparcie inicjatyw realizowanych przez inne placówki.

Drobny gest – krok do przodu!

Image

Instruktor:
Elżbieta Cieślińska
Instruktor:
Magdalena Tomaszewska

Kontakt: 75 77 32 522 wew. 21 

Zajęcia odbywają się:

poniedziałek
8.00 - 15.00 - grupy zorganizowane i zajęcia indywidualne
15.00 - 19.00 - zajęcia indywidualne, socjoterapeutyczne
wtorek
8.00 - 15.00 - zajęcia otwarte
15.00 - 18.00 - Grupa Integracyjna „Bez Barier”
środa
8.00 - 15.00 - zajęcia indywidualne
15.30 - 19.00 - zajęcia indywidualne i grupowe
czwartek
10.30 - 15.00 - grupy zorganizowane oraz odbiorcy indywidualni
15.00 - 19.00 - Grupa Integracyjna „Bez Barier”, zajęcia wokalne
piątek
8.00 - 15.00 - grupy zorganizowane i zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne realizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem.

 

Wiodące metody i techniki pracy pedagogicznej stosowane w naszej pracowni:
- pedagogika zabawy,
- drama,
- kinezjologia edukacyjna,
- edukacja przez ruch,
- technika malowania dziesięcioma palcami,
- metoda Affolter,
- elementy arteterapii,
- techniki plastyczne,
- trening umiejętności społecznych,
- pedagogika cyrku,
- metody niedyrektywne,
- program Knill’a,
- stymulacja sensoryczna,
- edukacja przez sztukę,
- trening twórczego myślenia,
- program percepcji wzrokowej M. Frostig,
- rehabilitacja przez twórczość i udział w kulturze,
- teatr rąk,
- alternatywne formy artystyczne,
- techniki pedagogiczno-terapeutyczno-artystyczne.

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: sekretariat@bokbogatynia.pl