VIRtualny BOK – Zarażamy kulturą

W ramach projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, Bogatyński Ośrodek Kultury uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 160 000 złotych. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i jakości materiałów kulturalnych, programów edukacyjnych tworzonych przez pracowników instytucji dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, niezależnie od wieku, mniejszości narodowej, etnicznej czy sprawności fizycznej i intelektualnej. Efektem będzie zmodernizowanie strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także doposażenie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w odpowiedni sprzęt do realizacji nagrań audio-wideo oraz dokształcenie pracowników w użytkowaniu sprzętu i zarządzaniu zasobami on-line

Aktualizacja 19.11.2021

W dniu dzisiejszym ruszył nabór ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego. Oferty będą przyjmowane do 10.12.2021 r. do godz. 14:00. Pełną ofertę wraz z załącznikami znajdą Państwo pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79711

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych”. W szczególności realizuje ona cel: „Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym”, pkt 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”, zadanie pt. „VIRtualny BOK – Zarażamy kulturą”.

Aktualizacja 13.12.2021

W dniu dzisiejszym rozstrzygnięto ofertę na zakup i dostawę sprzętu komputerowego. W bazie konkurencyjności mogą Państwo sprawdzić aktualny status oferty:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79711?sekcja=oferty

Aktualizacja 13.01.2022

11.01.2022 ruszył nabór ofert na zakup i dostawę aparatu fotograficznego oraz zestawu do Green Screena. Oferty można składać do 31.01.2022 r. do godziny 15.00. Pełną ofertę wraz z załącznikami znajdą Państwo pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87613

 

Aktualizacja 7.02.2022

Informujemy, że do zapytania ofertowego z 11.01.2022 przystąpiło i zakwalifikowało się 3 oferentów. Niestety żadna oferta nie zmieściła się w zaplanowanym budżecie w związku z powyższym zostały odrzucone.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87613?sekcja=oferty

 

Aktualizacja 14.02.2022

10.02.2022 ruszył nabór ofert na zakup i dostawę sprzętu filmowego, zakup i dostawę interfejsu audio i oprogramowania muzycznego oraz na modernizację strony internetowej do standardu WCAG 2.1. Pełne oferty wraz z załącznikami znajdą Państwo pod podanymi linkami:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92706?fbclid=IwAR3l3Va7UPOktfOaVXyKUQVVyeMo051L6j-7jcYBS0tlPnKv8Pf-u5rKEWs

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92676?fbclid=IwAR0Fj4whTIPy_ON1__k5Q-8dx5W91Gl_Du-o6RDTmqk0zxj4BeaK_rIa0Yg

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92708?fbclid=IwAR3UvWGAKv2Zdg7NEx-wFEIv7ujCzIAl859d6mz60YEM-1ZV-wSUXmgMZxA

 

Aktualizacja 8.03.2022

W dniu 7.03.2022 zostały opublikowane protokoły z wyboru ofert:

- modernizacja strony internetowej do standardu WCAG 2.1

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92708?sekcja=oferty

- sprzęt filmowy

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92706?sekcja=oferty

- karta muzyczna i oprogramowanie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92676?sekcja=oferty