Bogatyński Ośrodek Kultury w Zatoniu

ul. Ogrodowa 2, 59-916 Bogatynia - Zatonie
tel. 75 77 84 541
Image

Działalność placówki opiera się na realizacji podstawowych zadań, do których należy przede wszystkim:

 • upowszechnianie podstawowych dziedzin sztuki takich jak: muzyka-śpiew, teatr, plastyka poprzez przeprowadzanie zajęć w sekcjach zainteresowań, a także poprzez organizowanie różnego typu imprez w ramach, których efekty działań w tych dziedzinach są eksponowane,
 • realizacja zajęć świetlicowych i działań sekcji plastycznej, wokalno-teatralnej, przeprowadzanie różnych konkursów i turniejów, organizacja zabaw, realizacja imprez rekreacyjnych i festynów dla szerokiego grona mieszkańców oraz udostępnianie pracowni komputerowej.

Stała współpraca z organizacjami społecznymi:

 • Klub Seniora przy Radzie Osiedla nr 6 w Bogatyni. Prowadzenie działań mających na celu integrowanie starszych członków lokalnej społeczności poprzez organizowanie spotkań i wieczorków z okazji świąt m.in.: „Dzień Kobiet”, „Dzień Seniora”, „Wieczerza Wigilijna”.
 • Rada Osiedla nr 6 w Bogatyni. Opracowanie planu imprez kulturalnych, festynów, spotkań i zabaw służących aktywnemu wypoczynkowi, w celu ich wspólnej organizacji i współfinansowaniu.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni. Organizowanie imprez kulturalnych i konkursów na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni. Organizowanie imprez kulturalnych i konkursów na rzecz dzieci i młodzieży.


Wykaz stałych imprez realizowanych przez Dom Kultury w Bogatyni:

 • „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
 • „Akcja Zima” – cykl zabaw, zajęć świetlicowych, wyjazdów na basen, kręgielnię i do Bogatyńskiego kina KADR oraz spotkania z interesującymi ludźmi,
 • Otwarty „Konkurs Wielkanocny” skierowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego osiedla,
 • „Akcja Lato” – cykl zabaw i zajęć świetlicowych, zabaw i konkursów plenerowo-rekreacyjnych, wyjazdy na basen, kręgielnię, do kina oraz na wycieczki w ciekawe miejsca itp.,
 • „Andrzejki” dla dzieci i młodzieży. Wróżby, lanie wosku, dyskoteka itp.,
 • Otwarty „Konkurs Bożonarodzeniowy” skierowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego osiedla,
 • Wystawy prac artystycznych (fotograficzne, plastyczne).


Wykaz imprez współorganizowanych z organizacjami społecznymi:

 • Obchody „Dnia Kobiet”,
 • Festyn z okazji „Świąt Majowych” – zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych,
 • Festyn z okazji „Dnia Dziecka” – zabawy i konkursy w plenerze dla dzieci
 • i młodzieży szkolnej,
 • Festyn sportowo-rekreacyjny „Zakończenie Lata” skierowany do wszystkich mieszkańców,
 • Obchody „Dnia Seniora”,
 • „Mikołajki” – impreza skierowana do dzieci przedszkolnych i szkolnych,
 • „Wspólny Opłatek” – spotkanie członków organizacji oraz osób starszych i samotnych przy stole wigilijnym, połączone z „Jasełkami”.

ŚWIETLICA

Świetlica jest istotną częścią działalności Domu Kultury. Podstawowym celem jest zapewnienie wychowankom bezpiecznych i atrakcyjnych warunków spędzania czasu wolnego w roku szkolnym oraz w trakcie ferii zimowych i wakacji. Zajęcia świetlicowe mają służyć wszechstronnemu rozwojowi osobowości wychowanków w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, umiejętności integracji i współpracy w grupach oraz nabywaniu poszczególnych umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach i konkursach tematycznych.

Działalność świetlicy obejmuje w szczególności:

 • zajęcia integracyjne z chustą Klanzy,
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,
 • kształtowanie postaw moralnych i społecznych,
 • zajęcia edukacyjne - pomoc w nauce i przygotowaniach do zajęć lekcyjnych,
 • zajęcia edukacyjne z języka angielskiego,
 • zajęcia taneczne,
 • przeprowadzanie imprez okolicznościowych,
 • przeprowadzanie konkursów i turniejów,
 • udostępnianie gier planszowych, telewizyjnych, puzzli oraz sprzętu sportowego do gry w tenisa stołowego.

Pracownia komputerowa

Image
Pracownia komputerowa wyposażona jest w pięć stanowisk komputerowych z dostępem do internetu i drukarki. Korzystanie z pracowni komputerowej jest bezpłatne i skierowane do wszystkich mieszkańców, którym oferujemy programy zainstalowane na stanowiskach (edycja tekstów, bazę danych, edycja i tworzenie grafiki).

Pracownia komputerowa ma na celu zapoznanie użytkowników z ogromnymi możliwościami edukacyjnymi, jakie daje komputer.

Sekcje zainteresowań

SEKCJE ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE W DOMU KULTURY

Sekcja wokalno-teatralna

Image
Zajęcia kierowane są do szerokiego grona dzieci i młodzieży, zarówno w wieku przedszkolnym jak i szkolnym.

Sekcja wokalno-teatralna opiera swoją działalność na realizacji zajęć, których celem jest:

 • nauka i przygotowanie nowych aranżacji popularnych i mniej znanych piosenek, wykorzystywanych do realizacji oprawy muzycznej wszelkich imprez w Domu Kultury i poza placówką (festyny, WOŚP, udział w konkursach itp.),
 • realizacja ćwiczeń ruchowych i tanecznych wykorzystywanych podczas prezentacji piosenek,
 • ćwiczenia warsztatu wokalnego (ustawienie głosu, oddech, dykcja itp.),
 • praca z mikrofonem,
 • przygotowanie małych form teatralnych, scenek tematycznych i montaży słowno-muzycznych związanych z obchodami różnych świąt (”Dzień Seniora”, „Dzień Kobiet”, „Jasełka” itd.),
 • realizacja ćwiczeń i zadań aktorskich.

W sekcji działa grupa wokalna „YAMAYKA”, która reprezentuje swój program wokalno-artystyczny na wielu spotkaniach i uroczystościach poza placówką Domu Kultury. Wielokrotnie reprezentowała naszą placówkę na konkursach wokalnych organizowanych przez inne gminy.

Zajęcia prowadzi instruktor Bożena Mazowiecka

Sekcja plastyczna

Image
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
Warsztaty plastyczne przeznaczone są dla dzieci z różnych grup wiekowych, bez względu na umiejętności i poziom uzdolnień. Każde dziecko, biorące udział w zajęciach, ma możliwość uzewnętrznienia się na swój, własny sposób. Zajęcia plastyczne wspomagają wszechstronny rozwój dziecka, kształtują wyobraźnię i myślenie twórcze. Proces twórczy i właściwie dobrane techniki stwarzają olbrzymią radość dziecku – twórcy, pobudzają kreatywność, niosą ze sobą dużo nowych doświadczeń i wrażeń, pomagają rozwiązywać problemy i podsuwają alternatywne sposoby wykonania.

Zajęcia plastyczne dla Maluszków z rodzicami
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 2-6 lat z opiekunem prowadzone w pracowni plastycznej stwarzają okazje do poznania nowych środków autoekspresji oraz rozwijania zdolności plastycznych. Motywują do podejmowania wyzwań, pomagają w wyrabianiu wrażliwości i samodzielności. Stwarzają również okazje do pracy w grupie rówieśniczej.
Proponujemy rodzicom uczestnictwo w zajęciach razem z dzieckiem, zajęcia mają być też okazją do aktywności plastycznej dla opiekunów.

Techniki plastyczne
W ramach zajęć plastycznych stosuje się różnorodne techniki, które należy dostosować do wieku dziecka, oto kilka z nich:

 • decoupage,
 • dekoracje świąteczne i kartki okolicznościowe,
 • kompozycje z ziaren, z makaronu, z kamyków, z szyszek itp.,
 • collage,
 • formowanie z gliny, plasteliny, masy papierowej i masy solnej,
 • malowanie farbami akwarelowymi, farbami plakatowymi, temperami,
 • projektowanie form użytkowych (ramki, doniczki, świeczniki, biżuteria),
 • projektowanie i wykonanie form przestrzennych,
 • rysowanie ołówkiem, kredkami ołówkowymi lub świecowymi,
 • wydzieranki, wyklejanki, witraże,
 • papieroplastyka,
 • poszukiwanie nowych, ciekawszych rozwiązań plastycznych.

Zajęcia prowadzi instruktor Joanna Workun

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: sekretariat@bokbogatynia.pl