Pracownia muzyczna

Image

O pracowni

Działalność pracowni muzycznej opiera się na realizacji nauki gry na instrumentach: pianinie oraz keyboardzie. Na zajęciach realizowane są między innymi takie zagadnienia jak: podstawy zasad muzyki, nauka czytania nut, ćwiczenia rytmiczne, kształcenie słuchu oraz zapoznanie z muzyką klasyczną i rozrywkową. Warsztaty wokalne - 
w trakcie zajęć uczestnicy opracowują utwory z towarzyszeniem akompaniamentu i są zapoznawani z problematyką wokalno – wykonawczą (ćwiczenia intonacyjno – emisyjne głosu, posługiwanie się mikrofonem).

Pracownia muzyczna współuczestniczy w organizacji imprez o tematyce muzycznej – koncertów, przeglądów zespołów, warsztatów muzycznych, udziela pomocy merytorycznej i technicznej zespołom muzycznym oraz współpracuje z sekcjami działającymi w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

Instruktor ds. muzyki: Krzysztof Wermiński

Kontakt: 75 77 32 522 wew. 21

Zajęcia odbywają się: 

poniedziałek 8.00 - 16.00 - zajęcia indywidualne, nauka gry na keyboardzie i pianinie,

wtorek 12.00 - 20.00 - zajęcia indywidualne,

środa 8.00 - 16.00 - zajęcia indywidualne,

czwartek 12.00 - 20.00 - zajęcia indywidualne,

piątek 8.00 - 16.00 - zajęcia indywidualne, nauka gry na keyboardzie i pianinie.

Zajęcia płatne.

Godziny zajęć indywidualnych ustalanę są po wcześniejszym kontakcie z instrukotrem muzyki.

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: sekretariat@bokbogatynia.pl