Koło TPD

O grupie

Koło pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością
"INTEGRACJA BEZ BARIER"

Instruktor:
Elżbieta Cieślińska
Instruktor:
Magdalena Tomaszewska

Kontakt:

Bogatyński Ośrodek Kultury
ul. II Armii Wojska Polskiego 1 
59 - 920 Bogatynia
NIP: 611-11-19-575
tel. 75 77 32 522 wew. 21

Zakres działań Koła Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością „INTEGRACJA BEZ BARIER”:

  • organizacja aktywnego wypoczynku
  • tworzenie warunków rehabilitacji dzieci i młodzieży
  • wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
  • aktywizacja społeczna, kulturalna, twórcza dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
  • realizacja spotkań, warsztatów integracyjnych w wymiarze międzypokoleniowym, lokalnym i transgranicznym
  • podnoszenie jakości życia rodzin przez aktywizację i podnoszenie kompetencji pedagogicznych, terapeutycznych rodziców
Image