"Kolęda 2020. Prezentacja grup folklorystycznych – warsztaty kulinarne – konkurs stołów wigilijnych" - 25.01.2020

W sobotę 25 stycznia 2020 r. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył się impreza "Kolęda 2020. Prezentacja grup folklorystycznych – warsztaty kulinarne – konkurs stołów wigilijnych". Jest to konkurs tradycji i zwyczajów okresu zimowego, które zachowały się wśród potomków powojennych osiedleńców na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy wsi w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska zachowali do dziś wiele z tradycji, które wywodzą się z przedwojennych miejsc pochodzenia ich rodziców i dziadków. Bogatyńska „Kolęda” jest jedną z nielicznych inicjatyw pokazujących ich różnorodność. Konkurs stanowi zwyczajowe zakończenie okresu kolędowania i przedstawia stan zachowania tradycji w wioskach, z których przyjeżdżają uczestnicy. Jest to jedna z nielicznych okazji, by zapoznać się z różnorodnością tradycji.

Jury w składzie: Henryk Dumin - przewodniczący, Zbigniew Stańczyk - członek, Ignacy Dumin - członek z honorowym udziałem Antoniny Kopały – gastronoma, po zapoznaniu się z prezentacjami 12 zespołów z terenu Dolnego Śląska i Górnych Łużyc w Niemczech, biorąc pod uwagę kryteria regulaminowe, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w wyszczególnionych poniżej kategoriach konkursowych:

STOŁY WIGILIJNE I ZAPUSTNE:

Zespołowe nagrody finansowe: NAGRODY w wysokości po 200,00 zł przyznano: 1. Zespołowi „PODOLANIE” z Czerwonej Wody, który jednocześnie otrzymuje tytuł „Złoty Smak” tegorocznego konkursu 2. Zespołowi „DZIAŁOSZYNIANIE” z Działoszyna 3. Zespołowi „JARZĘBINA” z Skorzenic 4. Góralskiemu Teatrowi Pieśni „DUNAWIEC” ze Zbylutowa NAGRODY w wysokości po 150,00 zł przyznano: 5. Zespołowi „ROZMARYN” z Markocic 6. Zespołowi „GOŚCISZOWIANIE” z Gościszowa 7. Zespołowi „JARZĘBINA” z Zawidowa 8. Zespołowi „RZĄSINIANKI” z Rząsin 9. Zespołowi „CISOWIANKI” z Henrykowa 10. Zespołowi „MARYSIEŃKI” z Radostowa.

Zespołowe nagrody rzeczowe otrzymały gościnnie prezentujące się zespoły z Niemiec za krzewienie własnej kultury i tradycji: 1. dfb - Regionalverband Sachsen Ost e.V. Frauen-und Familienzentrum Zittau 2. Landfrauenkreisverein Görlitz e.V.

Indywidualne nagrody rzeczowe przyznane zostały także wyszczególnionym poniżej autorkom potraw wigilijnych i zapustnych o wyjątkowych smakach i tradycjach, sporządzonych według zapamiętanych w gronach rodzinnych przepisów przekazywanych przez pokolenia:

PODOLANIE z Czerwonej Wody: 1.1. Danucie Mączce i Marii Bęćkowskiej za gołąbki z kaszą i sosem grzybowym 2.2. Halinie Nakoniecznej za bułki z makiem,

DZIAŁOSZYNIANIE z Działoszyna: 3.1. Wandzie Sieczko za kisiel owsiany z cebulką 4.2. Irenie Siemiernik za kapustę z grochem,

GOŚCISZOWIANIE z Gościszowa: 5.1. Teresie Machnio za zupę grzybową 6.2. Teresie Machnio za suszone grzyby smażone z cebulą na oleju,

CISOWIANKI z Henrykowa: 7.1. Irenie Woźniak za zupę grzybową ze śmietanką,

ROZMARYN z Markocic: 8.1. Barbararze Gabryniewskiej za kaszę gryczaną z grzybami,

MARYSIEŃKI z Radostowa: 9.1. Bogusławie Szkutnik za fasolę z kapustą i grzybami,

RZĄSINIANKI z Rząsin: 10.1. Teresie Cierlik za potrawkę z ryby z warzywami,

JARZĘBINA ze Skorzenic: 11.1. Alicji Zabawie za kisiel z derenia,

JARZĘBINA z Zawidowa: 12.1. Bożenie Balickiej za zupę śledziową 13.2. Józefie Szucińskiej za makowiec w kształcie gwiazdy,

Góralski Teatr Pieśni DUNAWIEC ze Zbylutowa: 14.1. Jadwidze Lipińskiej za gołąbki z kaszą kukurydzianą 15.2. Jadwidze Zakaszewskiej za zupę grzybową,

LANDFRAUENKREISVEREIN Görlitz e.V. 16.1. za śledzia w sosie śmietanowym.

 

PREZENTACJE SCENICZNE:

Zespołowe nagrody finansowe:

W kategorii widowisk obrzędowych: I NAGRODĄ w wysokości 250,00 zł uhonorowano inscenizację widowiska herodowego w wykonaniu Zespołu „HERODY” z Gościszowa, II NAGRODĘ w wysokości 200,00 zł przyznano widowisku jasełkowemu w wykonaniu Zespołu „MARYSIEŃKI” z Radostowa.

W kategorii pieśni kolędowych: NAGRODY w wysokości po 200,00 zł przyznano: 1. Góralskiemu Teatrowi Pieśni „DUNAWIEC” ze Zbylutowa, grupa ta za wybitne walory wykonawcze otrzymała dodatkową nagrodę rzeczową ufundowaną przez p. Elżbietę Zakrzewską – Burmistrz Miasta Kowary 2. Zespołowi „DZIAŁOSZYNIANIE” z Działoszyna 3. Zespołowi „ROZMARYN” z Markocic 4. Zespołowi „PODOLANIE” z Czerwonej Wody 5. Zespołowi „GOŚCISZOWIANIE” z Gościszowa 6. Zespołowi „JARZĘBINA” z Skorzenic 7. Zespołowi „CISOWIANKI” z Henrykowa 8. Zespołowi „RZĄSINIANKI” z Rząsin WYRÓŻNIENIE w wysokości 100,00 zł otrzymał Zespół „JARZĘBINA” z Zawidowa.

 

W tegorocznej XXVI edycji Konkursu Tradycji „KOLĘDA „2020” uczestniczyło dziesięć amatorskich zespołów folklorystycznych z terenu siedmiu dolnośląskich gmin oraz dwa zespoły z przygranicznego obszaru Niemiec. Każdemu zespołowi wręczono dyplom z życzeniami wszelkiej pomyślności i podziękowaniami za wspólne, bez mała rodzinne spotkanie, niezwykłe prezentacje konkursowe, a przede wszystkim współpracę i pomoc w zachowywaniu i utrwalaniu tożsamości kulturowej Dolnego Śląska. Dzieci i młodzież otrzymały słodkie upominki oraz spędziły miło czas uczestnicząc w szeregu zajęć i zabaw przygotowanych przez pracownię "Bez Barier" Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Młodzież z bogatyńskich szkół miała okazję wysłuchać rano warsztatów tematycznych związanych z kultywowaniem tradycji przeprowadzonych przez członków Jury. W tym roku gościnny i specjalny występ w trakcie którego Jury udało się na obrady wykonał ZESPÓŁ GÓRALI CZADECKICH „DAWIDENKA” z Koźlic, laureat ubiegłorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie.

Szczególne podziękowania skierowane zostały również do Władz Samorządowych Miasta i Gminy Bogatynia za to, że „KOLĘDA 2020” ujęta została w ramach polsko – czeskiego projektu „Jedność w różnorodności Trójstyku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa, co stanowiło znaczne wsparcie, dzięki któremu razem mogliśmy otoczyć należytą troską ludowe tradycje w regionie pielęgnując to, co najcenniejsze. Przegląd jako „Konkurs Tradycji” pomaga utrwalać tradycje pochodzące z różnych regionów dawnej Polski, które przeniesione zostały przez osiedleńców na Dolny Śląsk po 1945 roku. Inicjatywa bogatyńskiego konkursu konsekwentnie realizowana w ciągu minionego czasu jawi się jako tzw. „dobra praktyka” i w pełni wpisuje się w zakres działań związanych z realizacją zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego ratyfikowanej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku. Przyczynia się do międzypokoleniowej integracji środowisk lokalnych, o czym świadczy aktywny udział w prezentacjach dzieci i młodzieży. Walorem spotkania pozostaje również zachowanie zasięgu międzynarodowego poprzez zaproszenie do udziału grup z przygranicznych obszarów Niemiec i Czech. Konkurs wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej mieszkańców Dolnego Śląska, integruje społeczności lokalne wokół wartości kultury tradycyjnej, a także zacieśnia więzy w ramach dobrosąsiedzkiej współpracy transgranicznej. Dziedzictwo kultury tradycyjnej stanowi priorytetową wartość, która wzmacnia porządek społeczny i utrwala proces integracji międzypokoleniowej.

Organizator: Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni

Współorganizatorzy: Gmina Bogatynia, Powiat Zgorzelecki, GPO Sp. z o.o. w Bogatyni, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni, Nadleśnictwo Pieńsk - Leśnictwo Bogatynia

Fundatorzy nagród rzeczowych: Wiktoria Rataj - Radna Rady Powiatu Zgorzeleckiego, Dorota Bojakowska - Radna Rady Miejskiej w Bogatyni, Ryszard Włos - Sołtys Działoszyna, Koło Gospodyń Wiejskich „MARKOCICE” w Bogatyni.  

http://dolfil.pl/

http://bogatynia.pl/

Fot. BOK.

 

 

 

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: sekretariat@bokbogatynia.pl