Wypożyczalnia strojów

Image
Image

Godziny otwarcia wypożyczalni:

poniedziałek 11.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 15.00
środa 13.00 - 15.00
czwartek NIECZYNNE
piątek 11.00 - 15.00

 

  

CENNIK

CENNIK
1. Stroje dla dzieci w wysokości 15,00 zł od dziecka za 3 doby,
2. Stroje dla dorosłych w wysokości od 30,00 zł do 60,00 zł od osoby za 3 doby.
3. Ustalone wyżej ceny są cenami brutto. Wypożyczenie strojów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu wypożyczenia.

REGULAMIN
1. Osoba, której powierzono wypożyczanie strojów prowadzi ewidencje osób, którym powierza wybrany strój do wypożyczenia. Ewidencja zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, elementy wypożyczonego stroju, datę wypożyczenia, termin na który wypożycza strój, wysokość ustalonej opłaty, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Wypożyczalni, potwierdzenie odbioru stroju, potwierdzenie zdania stroju, uwagi.

2. Przed wydaniem wybranego stroju, osoba wypożyczająca dokonuje sprawdzenia wniesionej opłaty w Kasie BOK za strój przez Wypożyczającego poprzez sprawdzenie paragonu fiskalnego.

3. Przed wypożyczeniem stroju Wypożyczający obowiązkowo zapoznaje się z Regulaminem Wypożyczalni, który znajduje się Wypożyczalni, potwierdzając to podpisem w ewidencji prowadzonej przez osobę wypożyczającą.

4. Osoba, której powierzono prowadzenie na początku każdego miesiąca dokonuje sprawdzenia wielkości dokonanych wpłat przez wypożyczających z własnej ewidencji z dokonanymi wpłatami w Kasie BOK.

5. Osoba, której powierzono prowadzenie Wypożyczalni dokonuje sprawdzenia terminowości zwrotu strojów, reaguje na nieterminowe zwroty strojów poprzez telefoniczne powiadomienie wypożyczających o braku zwrotu strojów.

6. W dniu zwrotu stroju, osoba której powierzono prowadzenie wypożyczalni sprawdza stan zdawanego stroju, ustala ewentualne opłaty za zużycie , uszkodzenie lub zwrot po terminie zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Wypożyczalni.

7. Po ustaleniu ewentualnych dodatkowych opłat o których mowa w pkt. 6 kieruje wypożyczającego do Kasy BOK celem wniesienia stosownej opłaty. Po uzyskaniu potwierdzenia wniesionej opłaty wgląd w paragon fiskalny, odnotowuje w ewidencji fakt zwrotu stroju i wniesionej dodatkowej opłaty.