"Konwersja cyfrowa domów kultury"

VIRtualny BOK – Zarażamy kulturą

W ramach projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, Bogatyński Ośrodek Kultury uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 160 000 złotych. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i jakości materiałów kulturalnych, programów edukacyjnych tworzonych przez pracowników instytucji dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, niezależnie od wieku, mniejszości narodowej, etnicznej czy sprawności fizycznej i intelektualnej. Efektem będzie zmodernizowanie strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także doposażenie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w odpowiedni sprzęt do realizacji nagrań audio-wideo oraz dokształcenie pracowników w użytkowaniu sprzętu i zarządzaniu zasobami on-line

 

Aktualizacja 19.11.2021

W dniu dzisiejszym ruszył nabór ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego. Oferty będą przyjmowane do 10.12.2021 r. do godz. 14:00. Pełną ofertę wraz z załącznikami znajdą Państwo pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79711

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych”. W szczególności realizuje ona cel: „Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym”, pkt 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”, zadanie pt. „VIRtualny BOK – Zarażamy kulturą”.

 

Aktualizacja 13.12.2021

W dniu dzisiejszym rozstrzygnięto ofertę na zakup i dostawę sprzętu komputerowego. W bazie konkurencyjności mogą Państwo sprawdzić aktualny status oferty:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79711?sekcja=oferty

 

Aktualizacja 13.01.2022

11.01.2022 ruszył nabór ofert na zakup i dostawę aparatu fotograficznego oraz zestawu do Green Screena. Oferty można składać do 31.01.2022 r. do godziny 15.00. Pełną ofertę wraz z załącznikami znajdą Państwo pod podanym linkiem:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87613

 

 

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: sekretariat@bokbogatynia.pl