"Konwersja cyfrowa domów kultury"

VIRtualny BOK – Zarażamy kulturą

W ramach projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, Bogatyński Ośrodek Kultury uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 160 000 złotych. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i jakości materiałów kulturalnych, programów edukacyjnych tworzonych przez pracowników instytucji dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, niezależnie od wieku, mniejszości narodowej, etnicznej czy sprawności fizycznej i intelektualnej. Efektem będzie zmodernizowanie strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także doposażenie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w odpowiedni sprzęt do realizacji nagrań audio-wideo oraz dokształcenie pracowników w użytkowaniu sprzętu i zarządzaniu zasobami on-line

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: sekretariat@bokbogatynia.pl