Akcja Lato 2021 - 28.06 - 23.07.2021

Serdecznie zapraszamy na Akcję Lato 2021 do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. W programie wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, projekcje filmów dla dzieci w Kinie KADR 3D, spektakle teatralne oraz różnego rodzaju gry, zabawy i zajęcia integracyjne.

Akcja Lato 2021 będzie odbywać się 3 dni w tygodniu (program zostanie opublikowany w późniejszym terminie) w godzinach 10.00 - 14.00.  

 

 

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE DOSTĘPNE KARTY ZGŁOSZENIOWE NA AKCJĘ LATO 2021 W BOGATYŃSKIM OŚRODKU KULTURY W BOGATYNI ZOSTAŁY WYDANE! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH ZOSTANIE WYWIESZONA 24 CZERWCA PRZED SEKRETARIATEM BOK.

ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJĘ LATO 2021 DO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI. INFORMACJE OD PONIEDZIAŁKU (14 CZERWCA) NA STRONIE: osirbogatynia.pl oraz osirbogatynia.facebook

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji na Akcję Lato 2021 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury oraz BOK Domu Kultury w Zatoniu:

Bogatyński Ośrodek Kultury (28.06-23.07)

 1. Organizatorem wypoczynku jest UMiG Bogatynia a wykonawcą jest Bogatyński Ośrodek Kultury, z siedzibą w Bogatyni, przy ulicy Żołnierzy II AWP 1.
 2. Wypoczynek zorganizowany jest dla dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z terenu Miasta i Gminy Bogatynia.
 3. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci, które do dnia 28.06.2021 r. ukończą 7 rok życia.
 4. Górna granica wieku dziecka wynosi 13 lat!
 5. Komplet dokumentów do wypełnienia jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00 w sekretariacie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
 6. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby korzystające z pomocy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni. Dla potrzeb rekrutacji należy przedstawić zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia, rekrutacja dziecka odbywa się standardową ścieżką.
 7. Warunkiem koniecznym dla prawidłowej rekrutacji jest kompletne wypełnienie karty zgłoszeniowej, zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO, podpisanie zgód znajdujących się w załączniku nr 1, regulaminie Akcji Lato 2021 oraz wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.
 8. W przypadku nie wypełnienia prawidłowo karty, dziecko nie może zostać przyjęte na Akcję Lato 2021.
 9. Ostateczny termin zgłoszeń przypada na 23.06.2021 r. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do sekretariatu Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
 10. Bogatyński Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku wydania wszystkich kart rekrutacyjnych.
 11. Ilość miejsc jest bardzo ograniczona i ze względu na obostrzenia sanitarne wynosi 30 osób.
 12. Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna w sekretariacie od dnia 24.06.2021 r.   

Karty rekrutacyjne dostępne będą od poniedziałku 7 czerwca w sekretariacie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

BOK Dom Kultury w Zatoniu (28.06-23.07)     

 1. Organizatorem wypoczynku jest UMiG Bogatynia a wykonawcą jest BOK Dom Kultury w Zatoniu, z siedzibą w Bogatyni, przy ulicy Ogrodowa 2.
 2. Wypoczynek zorganizowany jest dla dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z terenu Miasta i Gminy Bogatynia.
 3. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci, które do dnia 28.06.2021 r. ukończą 7 rok życia.
 4. Górna granica wieku dziecka wynosi 13 lat!
 5. Komplet dokumentów do wypełnienia jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 19.00 w gabinecie kierownika BOK Domu Kultury w Zatoniu.
 6. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby korzystające z pomocy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni. Dla potrzeb rekrutacji należy przedstawić zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia, rekrutacja dziecka odbywa się standardową ścieżką.
 7. Warunkiem koniecznym dla prawidłowej rekrutacji jest kompletne wypełnienie karty zgłoszeniowej, zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO, podpisanie zgód znajdujących się w załączniku nr 1, regulaminie Akcji Lato 2021 oraz wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.
 8. W przypadku nie wypełnienia prawidłowo karty, dziecko nie może zostać przyjęte na Akcję Lato 2021.
 9. Ostateczny termin zgłoszeń przypada na 23.06.2021 r. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do gabinetu kierownika BOK Domu Kultury w Zatoniu.
 10. BOK Dom Kultury w Zatoniu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku wydania wszystkich kart rekrutacyjnych.
 11. Ilość miejsc jest bardzo ograniczona i ze względu na obostrzenia sanitarne wynosi 15 osób.
 12. Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna w gabinecie kierownika BOK Domu Kultury w Zatoniu od dnia 24.06.2021 r.   
 13. Warunkiem organizacji Akcji Lato 2021 w Zatoniu jest zebranie grupy min. 10 osobowej. W wypadku nie zebrania się wystarczającej ilości dzieci istnieje możliwość ich uczestniczenia w Akcji Lato 2021 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury w Bogatyni. W takim przypadku za transport dzieci do i z Bogatyni odpowiadają rodzice (opiekunowie)!  

Karty rekrutacyjne dostępne będą od poniedziałku 7 czerwca w gabinecie kierownika BOK Domu Kultury w Zatoniu.

 

Akcja Lato 2021 w Bogatyni i w Zatoniu rozpiska dni:

Pierwszy tydzień: 28.06.2021, 29.06.2021, 30.06.2021

Drugi tydzień: 07.07.2021, 08.07.2021, 09.07.2021

Trzeci tydzień: 13.07.2021, 14.07.2021, 15.07.2021

Czwarty tydzień: 21.07.2021, 22.07.2021, 23.07.2021

 

Informacje dotyczące Akcji Lato 2021 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bogatyni (26.07-20.08) dostępne będą na stronie: OSiR Bogatynia

 

Organizator: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Wykonawcy: Bogatyński Ośrodek Kultury, BOK Dom Kultury w Zatoniu i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: sekretariat@bokbogatynia.pl